کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

کفپوش های اپوکسیکفپوش اپوکسی آنتی استاتیک :

 

کفپوش اپوکسی آنتی الکترواستاتیک بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمینی تغییر شکل یافته تولید و ارائه می‌گردد.
در ساختار این محصول از نوعی عامل شیمیایی آلی استفاده گردیده که موجب هدایت الکتریسیته ساکن از سطح روکش به منابع تخلیه الکتریسیته ساکن (چاه ارت) می‌گردد.
در ساختار این محصول شرکت کفپوش بهبود صنعت پارسا از هیچ‌گونه حلال و رقیق‌کننده غیر واکنش گرا استفاده نگردیده و همین امر موجب می‌گردد که کیفیت محصول در دراز مدت ثابت وبدون تغییر  باقی بماند.

 با توجه به خصوصیات مکانیکی برجسته و قابلیت هدایت جریان الکتریسیته ساکن، امکان به‌کارگیری محصول، در پوشش کلیه سطوحی که هدایت الکتریسیته ساکن در آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد ، میسر است.
 مقاومت حـرارتی ، شیمیائی و مکانیکـی مطلوب این محصول، از دیگر خصوصیات برجستـه آن می‌باشد.

 

 

تصاویر کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک