کفپوش اپوکسی صنعتی

کفپوش اپوکسی صنعتی

کفپوش های اپوکسیکفپوش اپوکسی صنعتی :

 

بهترین انتخاب برای پوشش سطح کفپوش های اپوکسی می باشد
با جذب حداقلی آب پوشش ضد آب مناسبی می باشد
کفپوش اپوکسی صنعتی به سبب شکنندگی زیاد ضربه پذیری پایینی دارد.
پوشش های فلزی به شدت تحت تأثیر عوامل خورنده محیط قرار میگیرند و آجرهای ضد مواد شیمیایی نیز گران هستند .
صرفه اقتصادی این کفپوش از دیگر مزایای این کفپوشها می باشد
هنگام اجرا دارای بوی کمی بوده که به مرور زمان ازبین می رود .
و بسیار مرایای دیگر که باعث ممتاز شدن این کفپوش می گردد
 

 

 

تصاویر کفپوش اپوکسی صنعتی