کفپوش بتن سخت رنگی

کفپوش بتن سخت رنگی

کفپوش های اپوکسی 

کفپوش بتن سخت رنگی :

می توان با بهبود خصوصیات مکانیکی، بتن را در لایه های باضخامت کمتر و باکیفیت مطلوب اجرا کرد. با استفاده از ترکیبات مناسب می توان بتنی با مقاومت های فشاری، خمشی، کششی و سایشی بالاتر از بتن معمولی به دست آورد.
 برای کاهش نسبت آب به سیمان و در ضمن افزایش کارایی بتن توصیه می گردد یکی از مواد فوق روان کننده (بسته به فصل کاری) به میزان یک درصد وزن سیمان بکار گرفته شود، با این کار مقاومت فشاری بتن افزایش پیدا می کند.
 

کاربرد جهت مصارف بیرونی (out door) و در معرض UV استفاده از این پوشش باعث عمر بالا تر سیستم پوششی و در نهایت سازه می گردد. استفاده این پوشش بر روی آستری و میانی های مناسب و سازگار ضد خوردگی در سایت ها و محیط ها با شرایط مختلف جوی توصیه می گردد. استفاده در شرایط حاد اسیدی توصیه نمی گردد. این پوشش چسبندگی خوبی به اکثر فلزات دارد.

 ویژگی ها بتن سخت رنگی :


 چسبندگی و سختی بالا بر روی سطوح فلزی .

 مناسب عالی در مقابل اشعه UV

این پوشش به عنوان آخرین لایه، محافظت از سطح و لایه های زیرین سیستم پوششی را در برابر شرایط جوی بعهده دارد .

مقاومت بالا در برابر اشعه ماوراء بنفش ( uv) مشخصه بارز این رنگ است. انعطاف پذیری و سختی بالا، باعث کارایی فوق العاده در شرایط مکانیکی دشوار شده است.

 

تصاویر کفپوش بتن سخت رنگی