کفپوش پلی یورتان صنعتی

کفپوش پلی یورتان صنعتی

کفپوش های اپوکسیکفپوش پلی یورتان صنعتی :

 

صرفه اقتصادی این کفپوش از دیگر مزایای این کفپوشها می باشد
هنگام اجرا دارای بوی کمی بوده که به مرور زمان ازبین می رود .
و بسیار مرایای دیگر که باعث ممتاز شدن این کفپوش می گردد
بهترین انتخاب برای پوشش سطح کفپوش های اپوکسی می باشد
با جذب حداقلی آب پوشش ضد آب مناسبی می باشد
کفپوش اپوکسی صنعتی به سبب شکنندگی زیاد ضربه پذیری پایینی دارد.
 

تصاویر کفپوش پلی یورتان صنعتی